प्रदेश सरकारको उच्च शिक्षा छात्रवृतिमा जुम्ला पर्न असफल – Nice Samachar