एउटै विद्यालयका ५६ जनालाई कोरोना संक्रमण – Nice Samachar