सरकारको भर नपरौं आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफै गरौं – Nice Samachar